Ernæringsteamet

Med ernæringsteamet styrker Madservice Aalborg indsatsen i arbejdet med mad, måltider og ernæring på plejehjemmene og hos hjemmeboende borgere.

Dannelsen af ernæringsteamet sker på bagrund af de værdighedsmidler, som Madservice Aalborg har fået til at understøtte arbejdet med maden, måltidet og ernæringen omkring hjemmeboende borgere og borgere på plejehjem. Ernæringsteamets kerneopgave bliver derfor at styrke indsatsen og i den forbindelse også at være samarbejdspartnere til det øvrige personale, der har kontakt med borgerne i deres dagligdag. Dette vil udmønte sig i kontakt til det enkelte plejehjem og der sætte fokus på mad- og måltidspolitikken i samarbejde med plejepersonalet.

Ernæringstemaet

Del indhold

Ernæringsteamet

Kontakt

Ernæringsteamet

Madservice Aalborg

Fortunavej 2

9210 Aalborg SØ

9931 6699

Telefontid

Alle hverdage mellem

kl. 8.00-14.00